Povolání

Povolání

08.11.2011 23:24

Karel, 37 let

 

S typologií jsem se seznámil před 12 lety prostřednictvím služby stručný typologický portrét a zjištění optimálního povolání, jelikož mě moje profese tak plně neuspokojovala, přestože byla nadstandardně ohodnocena. Měl jsem bohaté zkušenosti s psychologickými testy a pohovory při výběru zaměstnanců i při ucházení se o zaměstnání, proto jsem byl až zaskočen naprostou přesností typologických zjištění. Typolog přesně popsal určité vlastnosti, které svazovaly moji psychiku a bránily plnohodnotnému využití potenciálu mých schopností a vysvětlil, jakým způsobem se tohoto problému mohu zbavit. Samozřejmě, že jsem o těchto problémech věděl (o tomto jsem však nikdy s nikým nehovořil), jen jsem je neuměl pojmenovat, charakterizovat a už vůbec ne odstranit či řešit a při testech se na tuto oblast buď neptali, nebo jsem odpovídal tak, abych splnil očekávaná a požadovaná kritéria.

Co se týká povolání, tak jsem byl při vyslovení názvu této profese překvapen, ale následně jsem si uvědomil, že mě tato problematika vždy přitahovala. Na základě svých pozitivních zkušeností jsem na typologické vyšetření přivedl svoji rodinu a další příbuzenstvo.  

O pár let později se nám narodila dcera a protože jsme měli určité problémy s její výchovou a informace, které jsem získal o synovi a manželce při typologickém vyšetření, se bezezbytku prokázaly, tak jsme opět využili služeb typologa. Aniž bychom mu cokoli o naší dceři dopředu řekli, popsal její chování a vlastnosti, které se na něm rozhodujícím způsobem podílejí.

Tak jsem si již musel položit otázku, jak je možné, že existuje metoda, která dokáže přesně zjistit zastoupení povahových vlastností a souvislosti mezi nimi a na druhou stranu jsou zde tisíce psychologů, kteří se jenom něco o člověku domnívají?

Přihlásil jsem se tedy na typologické kurzy a cvičení, abych se ujistil, že to vše nebyla jen náhoda či shoda okolností. Během několika měsíců jsem si ověřil, že toto je cesta, jak se dozvědět přesné a exaktní informace o povaze a výrazně jsem se zorientoval v dané problematice. Na základě těchto informací jsem se rozhodl naplno využít své pracovní a osobnostní dispozice a vydal se na cestu svého optimálního povolání. Nyní, po několika letech od tohoto kroku teprve dokáži plnohodnotně ocenit, jak významným způsobem jsem si pomohl. Můj profesní výkon se mnohonásobně zlepšil, práce mě baví a uspokojuje a stojí mě velmi málo energie.

Důvodem pro napsání výše uvedených řádek je, že přeji také ostatním, aby si pomohli tak, jako já.

 

Martin, podnikatel - živnostník,  40 let

 

S typologií jsem se seznámil před 10 lety prostřednictvím služby zjištění optimálního povolání a vzhledem k pozitivním dopadům z využití těchto i mnohých dalších doporučení využívám typologickou poradnu téměř každý měsíc.

O vysokoškolské studium stomatologie, které mi bylo zjištěno jako optimální studijní povolání, jsem usiloval 2 roky s tím, že jsem si musel zopakovat odpovídající středoškolskou látku na dobré úrovni, přičemž jsem měl plně na starosti výchovu mého ještě předškolního syna a mnoho dalších povinností. Okolnosti mě nakonec donutily k tomu, že jsem se začal intenzivně věnovat svému nestudijnímu oboru. Uvědomil jsem si, že náročného studia a výkonu povolání zubního lékaře bych byl schopen jen tehdy, pokud bych s tím mohl začít včas. Nyní podnikám v oblasti zakázkové výroby nábytku s hojným využíváním zakulacených a atypických tvarů. Přesto, že jsem v této oblasti začal podnikat teprve před 4 roky, vlastním dobře vybavený provoz zaměstnávající příležitostně několik pracovních sil. O tom, že stolařství je mé nestudijní optimální povolání, tak jak mně to zjistil typolog, dnes nemám ani já ani moji zákazníci žádné pochybnosti.

Prostřednictvím typologie řeším úspěšně rovněž dílčí zdravotní problémy. V neposlední řadě mně typologie přináší vítanou pomoc při řešení zdravotních a především výchovných problémů mého syna. Netušil jsem, jak pozitivní dopady na něj bude mít řádná „sparťanská výchova“, spočívající v důsledném dodržování povinností odpovídajících jeho věku, ale zároveň rozvíjejících jeho schopnosti, samostatnost a zodpovědnost.

Vzhledem k tomu, že se můj život využíváním typologických doporučení výrazně zkvalitnil, doporučuji typologii i lidem z mého okolí. Jejich vyřešené problémy mě těší stejně jako ty, které jsem dokázal zvládnout já sám.

 

Jan, student, 21 let

 

S typologií jsem se seznámil již v 11 letech, kdy mě moji rodiče objednali k profesionálnímu typologovi na službu Stručný typologický portrét a zjištění optimálního povolání, jelikož se pomalu blížila otázka - kterým směrem bych se měl v životě vydat. Zájmů a koníčků jsem měl jako ostatní děti v mém věku mnoho a ani nepřesvědčivé výsledky všemožných psychologických testů, které v té době naší škole byly ve velkém nabízeny, výběr mým rodičům nijak neusnadňovaly. Dnes už pro mě, vzhledem k mým dosavadním znalostem o mé povaze, není překvapující kdysi zjištěné optimální povolání, které spadá do oblasti přírodních věd – Věd o Zemi. V tomto mladistvém věku jsem se samozřejmě nehodlal vzdát své svobodné volby povolání, i když moje představy o budoucí profesi se pohybovaly někde mezi zahradníkem a astronautem, ale životní okolnosti mě nakonec přeci jen přivedly na střední školu se zaměřením, které mi bylo zjištěno jako optimální. Stejně tak jako se projevovaly mé schopnosti ve školním i předškolním věku, aniž bych si to po mé první službě uvědomoval, projevily se i na střední škole a zde jsem té volby už nikdy nelitoval. Studium mého oboru mě začalo velmi bavit a při volbě vysoké školy jsem měl víc než jasno a ani komplikace s vážným úrazem v době přijímacího řízení mě nemohly zastavit. Na akademické půdě jsem se již po krátké době cítil jako doma a získal spoustu přátel z řad studentů i profesorů. Následovaly dva příjemné roky studia v přátelském kolektivu, zahraniční odborné cesty, různé vědecké konference, půlroční studium v zahraničí a spousta dalších aktivit patřících k první fázi studia, které budu brzy zakončovat závěrečnými zkouškami.

Za těch 10 let jsem samozřejmě kontakt s typologií neztratil a využívám ji nadále v otázkách zdraví, partnerské kompatibility a úpravy svých vlastností. Navštěvuji typologické služby, kurzy a cvičení, kde si pokaždé mohu ověřit účinnost této metody na sobě i na ostatních lidech a negativní názory lidí, kteří mají v této věci jen okrajové znalosti a minimální zkušenosti, mě nemohou v žádném případě odradit. Nevycházím však jen ze svých zkušeností. O kvalitě typologie se přesvědčili jak moji známí, tak celá má rodina, ale i má přítelkyně, která dodnes vzpomíná, jak jí před rokem a půl doktoři chtěli vyoperovat z těla důležitý orgán, jehož diagnostikované poškození mělo přinést maximálně do 5 měsíců smrt. Jako přítel vědy žádnou její disciplínu neodmítám, ale žádná z těch, které se zabývají lidským tělem a povahou, mě dosud nepřesvědčily o své exaktnosti, přesnosti a spolehlivosti tak jako antropologická biotypologie.

Díky dosavadním znalostem typologie a poznatkům z oblasti mého oboru mohu lépe chápat přírodní zákonitosti, kterými se samozřejmě řídí jak má povaha, tak i lidí v mém okolí a vše, co sebou její výkon přináší. Můj život se díky antropologické biotypologii podstatně zkvalitnil a jsem jí za to velmi vděčný, stejně tak jako zmíněnému odborníkovi a mým rodičům, kteří mě k němu i přes můj tehdejší odpor dovedli a nezbývá mi než tuto jedinečnou příležitost každému doporučit k využití.