Základní nultý vstupní typologický kurz

Kurz obsahuje úvod do typologie, obeznámení se základním způsobem typování, výuka znaků všeobecně potřebných pro poznání povahy člověka (580 konkrétních dobře rozpoznatelných typologických znaků s pomocí jejich vyobrazení, které každý účastník dostane). V rámci kurzu je dostatek prostoru na diskuzi nejen o typologii. Absolvent kurzu je schopen lépe diagnostikovat povahu než psycholog s celoživotní praxí bez znalosti této metody.

 

 

 

Týdenní typologický kurz lékařské diagnostiky.

Obsahuje úvod do typologie, obeznámení se základním způsobem typování, specifické znaky pro zdravotní diagnostiku, porovnání s jinými diagnostickými metodami a jejich vzájemné komparace.

 

 

Týdenní typologický kurz psychologické diagnostiky.

Obsahuje úvod do typologie, obeznámení se základním způsobem typování, specifické znaky pro psychologickou diagnostiku, porovnání s jinými diagnostickými metodami a jejich vzájemnou komparaci.

 

 

Týdenní typologický diagnostický kurz pro učitele.

Obsahuje úvod do typologie, obeznámení se základním způsobem typování, specifické znaky pro pedagogickou diagnostiku. Pedagogům ulehčí ujasnit obraz povahy posluchače v zájmu zefektivnění výuky.