Důležitost volby povolání

 

Mezi nejzávažnější kroky v lidském životě patří správná profesní orientace, neboť ta má dalekosáhlí vliv a významně ovlivňuje budoucnost každého jedince.

 

Pracovat v oboru, na který máme nejlepší předpoklady znamená být vyrovnanou osobností, s pocitem samostatnosti a společenské hodnoty své práce, mít pocit sociální jistoty, který brání negativním depresivním prožitkům, neurotizaci a porušení stability osobnosti. Takový člověk může usilovat o zdravou seberealizaci, má předpoklady pro vyrovnaný rodinný život, je schopen zabezpečit své děti atd.

Není-li profesní zaměření dořešeno, objevují se disharmonie možností a povinností, nespokojenost s prací, neklid, nejistota, konfliktní situace a pocity méněcennosti.