Rozhodování

První volba povolání je většinou uskutečňována v nelehké době fyzického a psychického dospívání (obvykle ve věku 14–15 let), pro které je charakteristická „nízká úroveň schopnosti sebehodnotit se". Ani většina dospělých v této otázce nemá jasno, co pak můžeme chtít po dětech.

Děti navíc volbu povolání subjektivně vnímají jako obtížný úkol. A to právněně, neboť i v tomto mladém věku vidí kolem sebe většinu lidí, kteří se v pracovním životě zklamali (rodiče, příbuzní apod.).

Dále doporučení pedagogicko-psychologických poraden jsou příliš všeobecné a inteligentním studentům připadá směšné, že pokud by do dotazníku uvedli nepravdivé informace, tak jim bude doporučeno orientovat se zase jiným směrem apod.