Význam AB

 

Na základě objektivně kriterických informací získaných pozorováním a vyhodnocováním znaků projevujících vlastnosti lze získat absolutně přesné, validní údaje, které pomohou řešit stavy povahy, zdraví, nemoci, společenských aktivit, sociálních kontaktů ve všech oblastech lidských zájmů a činností.