Lze zjistit, na které povolání máme nejlepší schopnosti ?

ANO.  Je to možné.

  A to díky nejstarší empirické vědní disciplíně, která se nazývá antropologická biotypologie. 

Díky poznatkům této vědní disciplíny je možno podle fyziognomických znaků zjistit (bez součinosti pozorovaného) zastoupení jednotlivých povahových vlastností, schopností i zdravotní stav každého jednotlivce.

Ve střední evropě přednáší a vyučuje antropologickou biotypologii prof., M.D., Tp.D., PhDr., Ján Šramo, Ph.D.
Termíny typologické poradny, kde si můžete nechat zjistit, na které povolání máte nejvhodnější schopnosti, 
najdete na webových stránkách 

www.antropologickabiotypologie.cz