Antropologická biotypologie

Antropologická biotypologie má kořeny v nejstarších kulturách, kdy si lidé všimli, že různé znaky na těle člověka, ale i zvířete poukazují na jejich povahové vlastnosti a zdravotní stav. 

Příroda informuje o každém svém stavu a o každé své vlastnosti. Jen je nutno tyto informační toky poznat, správně interpretovat a vyhodnotit.

Antropologická biotypologie dokáže na základě vnějších znaků diagnostikovat povahu i zdraví a i bez vědomí a součinnosti pozorovaného o něm získat požadované informace. Na základě počáteční analýzy jednotlivých znaků se následně uplatní syntetizující přístup.

Naučit se jednotlivé základní znaky je ve své podstatě celkem jednoduché. Svým způsobem i úplný laik, který se nikdy s typologií (vědomě) nesetkal, se po poučení znalým člověkem o významu jednotlivého znaku naučí tento znak určovat.

Náročnější je rozpoznat všechny znaky a nejsložitější je vyhodnotit správně souvislosti mezi jednotlivými vlastnostmi.

Úplnou syntézu pak dokáže vyhodnotit pouze zkušený typolog.