Postup typologa při typování (9 typologických kroků):

  • apertace – stanovení základního povahového typu podle celkového zjevu. Bere se do úvahy velikost, tvar, jemnost, ostrost těla a jednotlivých částí těla.
  • explorace – zjišťování znaků povahových vlastností vyskytujících se na všech částech těla.
  • rekognice – přezkoumání povahových vlastností na základě vícekrát se vyskytujících znaků pro tu stejnou vlastnost. To má ten význam, že i když všechny ukazují míru zastoupení vlastnosti, tak ty další znaky ještě ukazují stav těchto vlastností, inklinaci vlastností, což znamená, jak jsou tyto vlastnosti nasměrované, jak spolupracují s jinými vlastnostmi, jak jsou ovlivněné jinými vlastnostmi atd.
  • selekce – výběr znaků a vlastností natolik se projevujících, že se dostatečně uplatňují v povaze a ovlivňují i ostatní povahové vlastnosti, které budou použity do celkového typologického portrétu
  • aestimace – posouzení vzájemného vlivu vyskytujících se vlastností povahy.
  • komparace – přirovnání a porovnání příbuzných znaků za účelem objektivizace stanovení vlastností a také přirovnání a porovnání vzájemného zastoupení vyskytujících se vlastností.
  • deskriberace – stanovení a vymezení limitujících znaků a vlastností, promítajících se do konečného modelu projevu jednotlivých vlastností.
  • konjugerace – sloučení blízkých, příbuzných či jedním směrem nebo porovnatelným způsobem se projevujících vlastností.
  • definice – určení celkového projevu vlastností na základě všech předcházejících operací v ucelený typologický portrét.