Povaha

 

Jiří, vědecký pracovník, 57 let.

 

O existenci typologie jsem se dozvěděl při hledání vhodné náplně pro činnost studia celostní medicíny, které jsem založil před 10 lety. Byly to, jak jsem se později dozvěděl, především zkoumavost a vědychtivost, které mě jako mé dominantní vlastnosti vedly k tomu, že jsem se rozhodl proniknout hlouběji do podstaty typologie. Brzy jsem se přesvědčil o tom, že se jen stěží najde konzistentnější a propracovanější věda s tak vysokou praktickou využitelností. Po čtvrt století intenzivní práce ve výzkumu to pro mě bylo značné překvapení.

Typologem doporučené úpravy životosprávy vedly k podstatnému zlepšení mého zdravotního stavu, zejména ustoupily alergické reakce, zlepšila se imunita, přestal se mi zhoršovat zrak a zastavily se revmatické změny na kloubech.

Typologicky diagnostikovanou neprůchodnost ledvin, projevující se občas nepříjemnými bolestmi, jsem účinně odstranil především díky zvýšenému pitnému režimu. U praktického lékaře, kterého jsem navštívil při těchto akutních potížích, mi bylo sděleno, že diagnózu určí po mém vyšetření na sonografu, jehož nejbližší možný termín byl cca za tři týdny. Vzhledem k silným bolestem se mi ta doba zdála příliš dlouhá. Důsledně jsem tedy dodržoval rady typologa a potíže odezněly během několika dnů, a to zcela bez použití medikamentů.  

K pozitivním změnám dochází i při úpravě některých mých povahových vlastností. Jsem si více vědom svých vlastních hodnot a s menším vypětím dosahuji lepších výsledků. Účinnější komunikaci s okolím mi napomáhá i rozvíjející se znalost typologických znaků. Tento posun je významný přesto, že jsem si stačil osvojit jen nepatrný zlomek z velkého množství typologických znaků a dovedností. Díky typologii se mi podařilo vyřešit i otázku partnerství.

Kromě těchto svých vlastních zážitků mám k dispozici též zkušenosti těch, kteří navštívili typologické kurzy nebo poradnu, která je k dispozici prakticky každý měsíc a kterou organizuji již 10 let. Mám velký respekt před tím, že se pozitivní účinky dostavují u každého, kdo uplatňuje získaná doporučení dostatečně důsledně. To se týká všech druhů vyšetření včetně stanovení optimálního povolání.