Popis a vymezení AB

 

Antropologická biotypologie zjišťuje a zkoumá znaky, vlastnosti povahy a zdraví člověka. Diagnostikuje povahové vlastnosti, psychické a chorobné stavy organismu člověka. Stanovuje a vymezuje způsoby využití povahových vlastností, psychického a chorobného stavu organismu, jejich úpravu a léčbu.